Majelis Muallaf/ah Sulut

MMS

KATA PENGANTAR

Oleh : Ketua Umum Majelis Muallaf/ah Sulut ( MMS )
Hja. Anatje Nurhayati Pontoh

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah yang telah membawa kita ke alam penuh Hidayah sehingga kita sekalian masih dapat menikmati segala kemurahan dariNya.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul pilihan Allah Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, para Sahabatnya, Keluarga dan Inya Allah pancaran kemuliaannya akan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa tetap istiqomah dijalan Allah SWT.

Kami merasa bersyukur kepada Allah SWT, dimana daerah provinsi Sulawesi Utara
yang notabene penduduknya adalah mayoritas non Muslim, tetapi telah terbentuk sebuah organisasi tempat bernaungnya para Muallaf / Muallafah untuk menimbah ilmu agama Islam sekaligus sebagai wahana silaturahmi.

Saat ini menurut pengalaman dan pengamatan kami, di provinsi Sulawesi Utara jumlah exodus peralihan agama dari non Islam kepada agama Islam terhitung tertinggi di Indonesia.

Hampir setiap hari upacara syahadatan bagi seorang muallaf / muallafah yang dilaksanakan oleh para tokoh Islam, baik para Alim Ulama, para Imam Masjid bahkan para Pengurus Majelis Ta'lim hampir setiap hari terjadi dikota Manado dan Kabupaten / kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

Dengan berdirinya Majelis Muallaf / Muallafah Provinsi Sulawesi Utara yang disingkat MMS, menambah wawasan bagi para Muallaf / Muallafah menimbah ilmu kepada para Tokoh Islam, para Ustadz maupun Ustadzah yang bersimpati kepada para Muallaf / Muallafah.

Perpindahan Agama bagi seseorang, sudut pandangnya tidak semudah dibayangkan oleh kaum Muslimin / Muslimat yang notebene dilahirkan oleh orang tua yang beragama Islam.

Ketika seseorang berikrar menjadi Pemeluk Islam, maka beberapa hal yang bersangkutan alami, antara lain :

1. Ditinggalkan, dijauhi bahkan dibuang oleh Keluarga besarnya.
2. Ditinggalkan oleh Suami / Isteri dan Anak2 bagi yang telah berkeluarga.
3. Jika seorang anak, akan dimarahi bahkan dianggap telah mati oleh orang tuanya.
4. Memasuki pergaulan yang jauh dari kebiasaan hidup selama ini.
5. Dan masih banyak lagi peristiwa yang cukup memprihatinkan.

Sehubungan dengan hal-hal tsb diatas, kami menghimbau kepada para Tokoh Islam diberbagai tingkat kiranya bersama-sama untuk dapat membantu Organisasi Majelis Muallaf / Muallafah Sulut (MMS) dalam rangka menjadikan Muallaf / Muallafah mendapatkan wahana untuk meningkatkan Imann dan Taqwa serta meningkatkan Ukhuwah Islamiyah.

Demikian halnya kepada para Muallaf / Muallafah, mari kita jadikan Organisasi MMS sebagai wahana untuk meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW serta untuk memperluas wawasan serta wahana silaturahmi dengan sesama Muallaf / Muallafah bahkan Umat Islam secara umum.

Demikian dan Terima Kasih.
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Manado, 20 Pebruari 2017

Dewan Pimpinan Wilayah
Majelis Muallaf / Muallafah Prov.Sulut
Ketua Umum


Hj Anatje Nurhayati